Jadwal Rutin

by

TPA TAHFIDZ:
Hari: Senin, Rabu, Jum’at
Waktu: Pkl.16.00 s/d Ba’da Jamaah Maghrib.

SANTRI TAHFIDZ MUKIM:
Setiap Hari
Waktu: Ba’da Shalat Shubuh, Ba’da Shalat Ashar, Ba’da Shalat Maghrib, dan Ba’da Shalat Isya’.

SANTRI NON-MUKIM:
Kelas Tahsinul Qur’an Ibu-Ibu
Waktu: Senin dan Rabu, Ba’da Shalat Isya’, Selasa pkl.08.30, dan Jum’at pkl. 14.00.

Kelas Tahsinul Qur’an Bapak-Bapak
Waktu: Kamis dan Jum’at, Ba’da Shalat Isya’

Kelas Tahfidzul Qur’an:
Waktu: Sesuai dengan kesepakatan ustadz dan santri.